Praktijk voor coaching & counseling

De zoektocht naar waarheid omtrent jezelf, jouw gedrag en je ontstaansgeschiedenis kan zingevend zijn door de betekenis die je zo geeft aan je/het leven. Het geeft je meer inzicht in je drijfveren, kwetsuren en motieven.

Het leren kennen van diepere lagen in je eigen gedrag, gevoel en gedachten brengt je ook nader tot andere mensen. In die diepere lagen hebben we meer gemeen met elkaar dan dat we van elkaar verschillen.

En welke ontluisterende of ontroerende zaken ook aan het licht komen, de erkenning ervan is altijd een bevrijdende ervaring. Het levert je dus meer ontspanning en tegelijkertijd kracht op.

Dat op zijn beurt zorgt ervoor dat jouw bijdragen groter worden.

Heb je de moed om verder te gaan, daar waar je eerder was blijven steken? Gaat het goed, maar kan het altijd nog beter?